4A创意奖获奖作品展示
作品名称: 每个人都是一本奇书
类别: 移动
子类别: 最佳社交媒体运用
广告主: 亚马逊
产品服务: 亚马逊Prime阅读
参赛公司: 麦肯·光明广告有限公司上海分公司
创意总监: Ivan Zhang
文案: Xinyi Zhang ,Runny Zheng
美术指导: Ronald Gan ,Yangyang Jiang
客户服务: Joy Zhu ,Ray Li
策划: Suzzane Zhang, Linlin Zhang