4A金印奖获奖作品展示
1 2 3 4 5
作品名称: 《祛除裙子上的毛关系》
类别: 室内海报
子类别: 家庭用品类
广告主: 3M
产品服务: 3M思高随手粘
参赛公司: 麦肯·光明广告有限公司上海分公司
创意总监: Anthony Tham ,Tianhong Zhou ,Roc Zhao
美术指导: Aly Wang
制作公司: Pafassion Lab
制片: Yanlin Gu
摄影指导: Henry E
后期制作: Junhao Liu,Nanfei Wang,Liang Shi