4A创意奖获奖作品展示
作品名称: 你好,新生活!
类别: 电视广告/影院影片类
子类别: 60-300秒视频作品
广告主: 天猫
产品服务: 电商
参赛公司: 上海奥美广告有限公司
创意总监: Thomas Zhu,Joe Wu,Yaya Wu
文案: Zoe Fang,Hefeng Shangguan
美术指导: Bin Sun,Nancy Zhang,Lilian Li
客户服务: Yong Yuan, Cicy Chen, Evelyn Xu
制作公司: 三川
制片: Tommy Pang
 • 全场大奖
 • 影视广播类
 • 设计类
 • 平面
 • 户外类
 • 公关类
 • 直效类
 • 品牌娱乐类
 • 创意工艺类
 • 创意整合传播类
 • 互动类
 • 移动类
 • 数字工艺类
 • 创新营销类
 • 数字整合传播
 • 媒介营销
 • 性别平等类
 • 公益类