4A创意奖获奖作品展示
1 2
作品名称: 一加×周迅 胡歌:总有故事 被影像看见
类别: 创意整合传播类
广告主: OnePlus一加手机
产品服务: OnePlus一加9系列手机
参赛公司: PAST|NEXT®去来传播
创意总监: 郭鹏程 Ben Guo
文案: 申婧 Aries Shen ,李玉玲 Lynne Li
美术指导: 龚晓峰 Cone Gong
客户服务: 傅灏 Titan Fu、魏燕敏 Amy Wei、张逸申 Neil Zhang
策划: 崔闯 Terry Tsui、黄凡 Johnny Huang、葛士强 Barth Ge
 • 全场大奖
 • 影视广播类
 • 设计类
 • 平面
 • 户外类
 • 公关类
 • 直效类
 • 品牌娱乐类
 • 创意工艺类
 • 创意整合传播类
 • 互动类
 • 移动类
 • 数字工艺类
 • 创新营销类
 • 数字整合传播
 • 媒介营销
 • 性别平等类
 • 公益类